Byarna i Boda


Bodabygden möter vi första gången i ett dombrev daterat 18 februari 1325 där det behandlar en marktvist mellan Olof och Halvard. 

Tidigt blev denna en bygd en fjärding, Ovanheds fjärding i Rättviks socken. Enligt 1539 års jordebok hörde till Ovanheds fjärding, eller som det då hette Solberga fjärding, byarna Västanå, Solberga, Ovanmyra, Boda, Silverberg, Gruff (Gruvriset), Änderåsen, Kärvsåsen och Gulleråsen men då också Born, Gärdsjö, Nedanholen, Rovgärde, Västberg och Östbjörka. 

I mitten av 1600-talet hade dock en uppdelning genomförts och då bestod socknen av de byar som ingår idag, d.v.s  Västanå, Solberga, Ovanmyra, Boda, Silverberg, Gruvriset, Änderåsen, Kärvsåsen och Gulleråsen och då hade också Lenåsen tillkommit. (Gruvriset ingår idag i Kyrkbyn)
Tidigare genomkorsades byarna av den gamla byvägen men 1959 byggdes väg 301 som då kom att dras delvis utanför den gamla  bebyggelsen.

Image

                                                                                              Karta över Bodabyarna
 

Kyrkbyn

Solberga             Västanå           Ovanmyra

Lenåsen     Osmundsberg       Änderåsen

                                                                                                  Kärvsåsen       Gulleråsen

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2018-11-09 14:12:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2019-02-01 13:46:30) Kontakta föreningen