Jann-mor


Image

När man hör berättelser och läser äldre dokument från Boda stöter man ofta på namnen ”Jann-mor”.

Ja det fanns faktiskt två ”Jann-mor”, den äldre och den yngre.
Vem var då Jann-mor?
Jo, hon hette som flicka Lissmats Anna och gifte sig med Pers-Olle. Båda var från Sunnanhed i Ore , men Pers-Olle köpte Janngården i Änderåsen och tog sedan namn av gården.
Lissmats Anna, sedermera Jann-mor, var farmor till barnmorskan Jannes Anna Andersson, som föddes den 18 april 1871 i Nygårdsgården i Boda och som också kom att kallas Jann-mor. Och det är oftast den yngre Jann-mor som figurerar i berättelserna.
Hon vistades i Nygårdsgården hos mormodern till 12-13 årsåldern, gick i småskola i Silverberg 4 år, för Klockar (Sjungar) Anders från Boda och Laggar Olof från Gulleråsen. Sedan gick hon 2 år i folkskola för Sold Anders Ersson, med ”läsning” varannan vecka. Efter konfirmationsundervisning i ”prästskolan” för prästen Jakob Boetius, konfirmerades hon 1886 i Boda kyrka. Hennes morföräldrar voro Nygårds Olov Andersson och Nygårds Anna Olsdotter.

Redan vid 9 års ålder, år 1880, började hon få följa med  mormodern till fäbodarna i Blåbergsåsen. Efter konfirmationen 1886 blev hon ”ordinarie” lekunu i Halvarsbodarna, 8 fjärdingsväg från Boda. Färden dit gick över Kärvsåsen och Gräsberget och en ”lös och ledig” person gick dit på 4 timmar.
Betalningen för en ”lekunu” var på den tiden 2.50 per ko och dessutom 2 skålpund ull och 2 varv blaggarnskläder. Då hon var 16 år hade hon hand om 9 kor, 1 oxe, 1 get och 1 killing. Sedan blev det i allmänhet 12-13 kor. Anställningen började redan 1 maj, då hon enligt det vanliga avtalet för en vallkulla skulle arbeta 1 dag per ko hos de olika bönderna.

Det var nästan alltid fodernöd på våren och hon fick börja valla korna i hemlöten samt dessutom arbeta som piga till tiden för bufförningen, som i regel började den 20 juni. Men innan marken kunde ge något av sin gröda rådde ofta verklig foderbrist. Korna fick nöja sig med ”sletjör” av barkbröd, smaksatt med några saltkorn och en hötapp. Aspar och alar barkades, barken torkades och tröskades med slagor samt maldes i kvarn. Korna gav också mycket mindre mjölk än nu.
I Halvarsbodarna var det tre stugor och en lekunu i varje stuga. I Torsbodarna, som var en av de största fäbodarna, var det 6 stugor. En lekunus anställningstid började 1 maj och slutade den sista oktober. År 1880 tillbringade Jann-mor sin första sommar i fäbodarna och 1947 skötte hon för sista gången om korna i Blåbergsåsen.
Det hade hänt åtskilligt under den tiden.
Jann-mor gifte sig 1892 och var barnmorska i Boda i 30 år. Innan hon tillträtt tjänsten i Boda hade hon under 1 år samma befattning i Ål.
Jann-mor d.y dog 1966 07 23
Jann-mor var dotter till Nygårds Brita Olsdotter och Jannes Mats Olsson.
Jannes Mats Olsson var en ökänd lycksökare och det finns många berättelser från hans brokiga levnad. 


 Jannes Mats Olsson                            Åter till Bodaprofiler

 

Förening:

Boda hembygdsförening

Förening:

Boda hembygdsförening

Skapad av: Nils Gunnarsson (2022-02-09 13:47:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nils Gunnarsson (2022-02-09 21:15:05) Kontakta föreningen