Om oss

Boda hembygdsförening bildades 1927 och hade som mål ”att bland befolkningen väcka kunskap om, aktning för och kärlek till hembygden, dess natur och minnen samt verka för att rädda och  bevara nedärvda kultur- och naturvärden inom orten”, enl. stadgarna från det första konstituerande mötet. Året därpå, 1928, inköptes Silverbergsänget där man började skapa den gammelgård som idag består av ett 10-tal gamla timmerbyggnader varav den äldsta från mitten av 1500 -talet.

Idag, snart hundra år senare är verksamheten livligare än någonsin med huvudinriktning att lyfta fram dräkt-, dans och spelmanstraditionen. En stor del av verksamheten är det riktade arbetet med världs- och folkmusik i form av konserter och danskvällar. I början av 1970-talet  inskaffades en stor dans- och konsertloge vilken används mycket frekvent under sommarmånaderna av folkmusik- och folkdansintresserade besökare. Boda Gammelgård är idag en centralpunkt för spelmän och dansare i Sverige. 

Förutom Gammelgården äger också föreningen den gamla Sockenstugan, Bodas gamla brandstation samt den unika och nyligen inköpta KusOllasgården från sent 1700-tal, vilken ska genomgå en varsam renovering och sedan öppnas för besökare.

Två gånger om året ges tidningen Bodabygden ut där man kan läsa om händelser, gårdar och kultur både från nutid och dåtid. Tidningen distribueras till föreningens medlemmar och boende i Boda socken. De går även att köpa i lokal handel samt beställas här på hemsidan.

Var tid har sin saga,
var bygd har sin sägen,
var människa sin möda och strid.
Vart du än må draga
så var angelägen
att samla dig minnen  från svunnen tid,
men först lär dig känna vad hembygden gömmer
att du ej dess minnen och sägner förglömmer.

Image

Skiss över Boda Gammelgård