Sveriges Hembygdsförbund överklagar beslut om detaljplan för Nobel Center

Sveriges Hembygdsförbund protesterar mot länsstyrelsens beslut att inte erkänna hembygdsrörelsen som miljöskyddsorganisation med talerätt i detaljplaneärenden, trots att det strider mot syftena med miljöbalken och dess inledande bestämmelser.

Läs hela pressmeddelandet