SHF tar över Bygdeband

SHF:s styrelse har beslutat acceptera ett erbjudande om att ta över den lokalhistoriska databasen Bygdeband. Den nuvarande ägaren Genline/Ancestry ser inga möjligheter att få lönsamhet i databasen och ser i SHF en ägare som kan ta långsiktigt ansvar för databasens drift och utveckling. SHF och Genline/Ancestry har underrättat de ca 400 föreningar som använder Bygdeband. I helgen informerades även de regionala hembygdsförbunden.

Bygdeband, som skräddarsytts för att passa hembygdsföreningarna, blir genom ägarbytet hembygdsrörelsens egen nationella lokalhistoriska databas. SHF får Bygdeband gratis.

Arbetet med att ta fram avtal för ägarbytet pågår. Planen är att det ska vara genomfört från årsskiftet. SHF kommer inte att själv svara för drift och support av databasen. Det arbetet ska förläggas till Släktforskarnas Hus i Leksand som kommer att jobba på SHF:s uppdrag. Släktforskarnas Hus har lång erfarenhet av både släkt- och bygdeforskning och har under flera år utfört olika tjänster åt Genline/Ancestry. I samband med ägarbytet sker ett antal förändringar av Bygdeband. Den viktigaste förändringen är att inloggningen tas bort. Bygdeband kommer därmed att vara öppen för alla, och sökbar via sökmotorer som t ex Google och Riksantikvarieämbetets söktjänst K-samsök.

Både SHF och Genline/Ancestry är övertygade om att hembydsrörelsen ser positivt på ägarbytet. Under hösten kommer SHF med mer information om förändringen.

Jan Nordwall, generalsekreterare.

Bygdeband, som skräddarsytts för att passa hembygdsföreningarna, blir genom ägarbytet hembygdsrörelsens egen nationella lokalhistoriska databas. SHF får Bygdeband gratis.

Arbetet med att ta fram avtal för ägarbytet pågår. Planen är att det ska vara genomfört från årsskiftet. SHF kommer inte att själv svara för drift och support av databasen. Det arbetet ska förläggas till Släktforskarnas Hus i Leksand som kommer att jobba på SHF:s uppdrag. Släktforskarnas Hus har lång erfarenhet av både släkt- och bygdeforskning och har under flera år utfört olika tjänster åt Genline/Ancestry. I samband med ägarbytet sker ett antal förändringar av Bygdeband. Den viktigaste förändringen är att inloggningen tas bort. Bygdeband kommer därmed att vara öppen för alla, och sökbar via sökmotorer som t ex Google och Riksantikvarieämbetets söktjänst K-samsök.

Både SHF och Genline/Ancestry är övertygade om att hembydsrörelsen ser positivt på ägarbytet. Under hösten kommer SHF med mer information om förändringen.

Jan Nordwall, generalsekreterare.