Sveriges Hembygdsförbund får rätt i domstolen

Igår kom besked angående hembygdsrörelsens rätt att överklaga beslut i rollen som miljöskyddsorganisation enligt miljöbalken. Enligt Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt är SHF, de regionala hembygdsförbunden och hembygdsföreningarna miljöskyddsorganisationer enligt miljöbalken.

Domstolen går på Sveriges Hembygdsförbunds linje och menar att Länsstyrelsens avvisningsbeslut ska ändras så att Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdsföreningen å Norrmalm, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S.t Erik ges rätt att klaga i sak på beslutet om detaljplanen för Nobel Center i Stockholm.

– Det här är en viktig seger eftersom Länsstyrelsen i Stockholms län gjort en felaktig bedömning när de avvisat vår talerätt. Att ha denna talerätt är centralt för hembygdsrörelsens medverkan i samhällsplaneringen, säger Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges Hembygdsförbund.

Läs Mark- och miljödomstolens deldom (pdf)
Läs SHF:s överklagande (pdf)