Maria Norrfalk ny ordförande för Sveriges Hembygdsförbund

Maria Norrfalk valdes till ny förbundsordförande när Sveriges Hembygdsförbunds samlades för riksstämma i Uddevalla i helgen. Stämman enades också om den nya visionen ”En levande hembygd öppen för alla” och antog en ny verksamhetsinriktning för de kommande fyra åren.

– Det är ett stort förtroende att få företräda hembygdsrörelsen i rollen som ordförande för Sveriges Hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll i vårt samhälle genom att skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden och genom att stå för ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den nya visionen ”En levande hembygd för alla” kommer att vara en ledstjärna för mitt uppdrag som ordförande, säger Maria Norrfalk.

Läs hela pressmeddelandet