Lokalhistorisk konferens i Ringamåla

Överallt i landet finns idoga hembygdsforskare och lokalhistoriker som undersöker det nära landskapets framväxt till det vi lever i idag. Ett av många exempel finns i Ringamåla i Blekinge, där en arbetsgrupp inom Ringamåla hembygdsförening tillsammans har skrivit en klassisk sockenbok som både text- och bildmässigt imponerar. Boken heter ”Ringamåla socken då – nu – sedan” och fick priset som Årets Hembygdsbok i Sverige 2017.

Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd bjuder in till konferens. Under en dag möts vi i Ringamåla och får ta del av berättelsen om hur man arbetat med sin lokala historia för att skapa kunskap, för de som bor där nu och för kommande generationer. Tanken med dagen är att deltagarna ska få tillfälle att dela med sig av goda idéer. Den handlar om vad vi kan lära oss i arkiven och genom iakttagelser i hembygdens landskap.

Dagen bjuder också på föredrag som allmänt tar upp metoder för god lokalhistorisk forskning, vad arkiven kan erbjuda och vad man bör tänka på när man publicerar sina resultat, exempelvis i en hembygdsbok. Ett syfte med dagen är att utveckla kanalerna mellan lokalhistorisk forskning och forskning vid universiteten.

Tid och plats: Lördag 17 mars på Högaböke Bygdegård i Ringamåla, Blekinge
Anmälan: Senast 25 februari till [email protected]
Pris: 300 kr, vilket inkluderar lunch samt fika förmiddag och eftermiddag.
Arrangörer: Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd tillsammans med Ringamåla hembygdsförening och Blekinge hembygdsförbund.

Läs mer om konferensen