Landsbygdsutredningens slutbetänkande

Den 4 januari överlämnandes slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kommittén har i sitt slutbetänkande gett förslag på 75 åtgärder för landsbygdens framtid.

Här är några av de viktigaste förslagen i slutbetänkandet.

  • Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
  • Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.
  • Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
  • Fler bostäder genom landsbygdslån.
  • Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
  • En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
  • Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
  • Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.

Ta del av några artiklar och inslag i media:

http://nwt.se/varmland/2017/01/04/positiva-reaktioner-pa-forslagen
http://land.se/landkoll/lycka-i-lycksele-de-ar-en-av-23-kommuner-som-ska-fa-sarskilt-stod/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/reaktioner-nu-maste-det-handa-nagot-ocksa
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/valkomnar-utredningen
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/landsbygdssatsning-valkomnas (Intervju med Pia Tingvall)
http://t.sr.se/2iA94g7 (1 timme 9 minuter in i programmet)
http://www.fria.nu/artikel/126378
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6602207 (ett lite kritiskt inslag från Västernorrland)

Ladda ned slutbetänkandet
Kortversion | Fullständig

Regeringens webbplats
Se när Sven-Erik Bucht tar emot slutbetänkandet