Kulturarvsdagarna med tema Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter

Varje år i september arrangeras hundratals aktiviteter över hela Sverige där såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar står i fokus. Alla är välkomna att delta under kulturarvsdagarna, såväl som arrangör som besökare! Årets kulturarvsdagar äger rum mellan den 8-10 september och har temat: Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter.

Vill du arrangera Kulturarvsdag 2017?
Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Ni har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Vi uppmuntrar speciellt att ni arrangerar aktiviteter som riktar sig till barn.

Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Anmälan öppnar den 1 maj och stänger 30 juni och görs på www.raa.se/kulturarvsdagen

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”.