Inbjudan till frågestund i riksdagen om kontanternas roll

Välkommen till en öppen utfrågning i riksdagen om det kontantlösa samhället och hur det påverkar vardagen för folk och företag i Sverige.

Tid: Torsdagen den 19 januari kl 13.00-15.30
Plats: Riksdagen, första kammarsalen. Anmäl dig senast måndag den 16 januari till [email protected]. (glöm inte att ta med id-handling).

Frågan om kontanter blir alltmer brännbar i samhället i takt med att tillgången minskar.
Sverige ligger i EU:s bottenliga vad gäller tillgången till bankomater och många bankkontor har helt slutat att hantera kontanter. Vi träffar ständigt människor runt om i landet som drabbas på olika sätt och är olyckliga över utvecklingen – unga och gamla, föreningar, handel och mindre verksamheter. Det är pensionärer som inte kan sköta sina bankärenden, föreningar och företagare som tvingas åka många mil och betala höga avgifter för att sätta in sina kassor. Mitt i allt detta håller ett sedel- och myntutbyte att ske – ett omfattande projekt som har lämpats över på handeln att bekosta och administrera.

Dagens situation var knappast något som Riksbanken förutsåg när den avreglerade kontantförsörjningen för mer än ett decennium sedan. Riksbanken har också själv ifrågasatt utvecklingen. Däremot har regeringen, istället för att agera, valt att skjuta frågan framför sig genom att tillsätta nya utredningar. Frågan är hur länge vi kan vänta. Många efterlyser en demokratisk diskussion om vad som egentligen kommer att hända med våra kontanter, som ju är ett lagligt betalmedel.

Vi bjuder nu in till en öppen utfrågning i ämnet, där olika röster får komma till tals och berätta om hur det kontantlösa samhället påverkar vardagen för privatpersoner, företag och föreningsliv.

Medverkar gör:
• Tomas Andrén, vd Mjöbäcks Sparbank
• Christina Wejshammar, Riksbanken
• Christina Rogestam, SPF
• Harriet Danielsson, driver lanthandel i Lidsjöberg
• Elisabeth Due, Ica-handlarnas Förbund
• Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen
• Christina Tallberg, PRO
• Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund
• Per-Åke Asplund, företagare Myrvik

Arthur Ringart är utfrågare.

Varmt välkommen!

Per Åsling, riksdagsledamot, (c), ordförande i skatteutskottet.