Hembygdsvän – en ny stödform för kulturarv i Sverige

Sveriges Hembygdsförbund lanserar en ny stödform, Hembygdsvän. Genom att bli Hembygdsvän kan både privatpersoner och företag bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. I hela landet finns 2 050 hembygdsföreningar som kommer att kunna söka pengar ur fonden.

Läs pressmeddelandet