Bo Nilsson utsedd till hedersdoktor

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har utsett tidigare medarbetaren, mångårige läraren och ledaren av bland annat projektet Skogen i skolan, Bo Nilsson, till hedersdoktor 2017. Bo Nilsson är ordförande i Västerbottens läns hembygdsförbund och styrelseledamot i Sveriges Hembygdsförbunds styrelse.

Bo Nilsson har gjort mer än de flesta när det gäller samverkan mellan skola och universitet. I mitten av 1980-talet anställdes han av Umeå universitet som chef för den externa fortbildningen som förmedlade utbildning från Umeå universitet till skolorna i regionen. Slagordet var att bygga kunskapsbroar för att säkra lokal skolutveckling, kompetensutveckling och forskningsanknytning i skolan. Detta gjordes bl.a. genom att skapa mötesplatser för nationella och internationella kontakter.

Bo Nilsson har genom åren bidragit med många initiativ för lärarfortbildningen. Inte minst det framgångsrika projektet Skogen i skolan. Något som genom åren gett otaliga elever och lärare gedigna kunskaper om skogen. Projektet fick stor uppmärksamhet och den 2 juni 1998 mottog projektled­ningen priset Golden World Award for excellence in public relations från International Public Relation (IPRA), i FN-skrapan i New York, vilket var en stor framgång för Bo Nilsson.

Läs hela pressmeddelandet