GDPR - om dina personuppgifter


Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft. General Data Protection Regulation, (GDPR). Därför ger vi er här information om  de data som vi samlar in om dig som medlem.

Typ av data som vi samlar in

Vi samlar endast in de personliga data som ni frivilligt förser oss med. De data vi samlar in är: namn,födelsedatum, postadress, land, e-postadress, telefonnummer, kategori av medlemskap, enskild eller familj samt året medlemmen inträdde. Vi registrerar också inbetalda medlemsavgifter.

Grund för lagring av personlig data

När vi lagrar personliga data gör vi det för att upprätthålla föreningens medlemsregister, för attadministrera inbetalning av medlemsavgift, för utskick av föreningens årsskrift och andra publikationer. Dessutom lagrar vi personliga data för att kommunicera med våra medlemmar kring föreningens aktiviteter. Kategori används för att rätt medlemsavgift skall debiteras.

Typ av data som vi använder

Namn, postadress, land, e-postadress samt telefonnummer används för utskick kring föreningens aktiviteter och publikationer. Födelsedatum samlas in för medlemskapets åldersprofil och för att säkra återväxten.

Lagring av personlig data

Dina personliga data sparas så länge du är med i Blidö Sockens Hembygdsförening. Om medlemsavgiften inte betalats under en period av 2 år i rad, rensas medlemsregistret från personliga data. Om du själv väljer att utträda ur föreningen, tar vi bort dina personliga data i samband med att du meddelar oss ditt utträde.

Säkerhet

Vi använder medlemsregistret i ett internt medlemsregister, en extern bokföringstjänst samt iför distribution av årsskriften – alla dess register uppfyller säkerhetskraven i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig. Du har rätt att begära ut en kopia av dina data. Du har även rätt att begära rättning av felaktig data som lagrats om dig. Du har också rätt att begära att dina personliga data raderas i samband med eget utträde.

Har du några frågor, vänligen kontakta någon i styrelsen.

Förening:

Blidö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Jacobsson (2018-10-25 09:43:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Jacobsson (2018-10-25 09:46:14) Kontakta föreningen