Fähuset


Image

Om du står på gräsmattan framför Båtsmanstorpet går Bromskärsvägen bakom torpet. Men den har inte alltid funnits där, utan tillkom på 1960-talet. Tidigare gick vägen nedanför torpet, mellan gärdesgården och Slöjdboden, där det ju fortfarande finns en liten vägstump. Bromskärsvägen delar tyvärr torpets tomt i två delar, för det lilla fähuset som ligger på andra sidan vägen hör ihop med torpet. Det var båtsmannens "enkolagård", med plats just för en ko. Detta är, såvitt vi vet, en unika lagård, den enda i sitt slag som finns kvar. Några får brukade han också ha. Trångt och mörkt var det för djuren, men de gav naturligtvis mjölk och kött till familjen. Kon stod i "nedervåningen", innanför stenmurarna, i det övre rummet förvarades hö och redskap.

Fähuset renoverades mellan åren 2004 - 2007. Det tog tid, allt gjordes med gamla metoder. De flesta timmerstockarna fick då ersättas med nya, de gamla hade ruttnat. Nu är fähuset inrett igen, och där visas bland annat gamla redskap för linberedning. En gammal ekstock, rester av en båt, finns också där.

Image

 

 

 

 

 

 

Förening:

Blidö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-18 14:51:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Blidö Sockens Hembygdsförening (2021-09-29 18:03:47) Kontakta föreningen