Bli medlem!

Du är välkommen som medlem i föreningen.

Som medlem i föreningen får du:

  • Föreningens årsskrift som innehåller artiklar om bygden och dess kultur
  • Information via e-post om föreningens program
  • Inbjudan att aktivt medverka i föreningens aktiviteter och kurser

Föreningen har cirka 175 medlemmar.

Många fritidsboende deltar i vår verksamhet.
Även besökare i vår bygd ansluter sig som medlemmar för att stötta och vara med i vårt kulturarbete.

Avgifter:
Enskild 200 kr per år
Familj 300 kr familj per år

Sätt in medlemsavgiften på:
Bankgiro 344 – 5665

Glöm inte att ange ditt namn och din adress.
e-posta föreningen om du vill ha ett inbetalningskort.