Om oss

Föreningens verksamhet omfattar Blidö socken, dvs det som tidigare var Blidö kommun. Blidö socken ligger sydost om Norrtälje i skärgården vid Svartlögafjärden. Socknen bildades före 1650 och omfattar, förutom huvudöarna Blidö och Yxlan; Furusund, Granö, Själbottna, Svartlöga, Söderöra, Norröra, Gräskö, Kudoxa, Kallskär, Stora Ängskär, Rödlöga, Gillöga, Svenska Högarna, Ut-Fredel, In-Fredel, Söderskärgården, Röder samt Svenska Björns naturvårdsområde. 1862 övergick socknen till att kallas Blidö kommun. 1971 uppgick den i Norrtälje kommun. Blidö sockens hembygdsförenings ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. BSHF har också, genom avtal med Oxhalsö byalag, ansvar för att sköta om Båtsmanstorpet, Oxhalsö S:32. Torpet ska utnyttjas som en levande samlingsplats för föreningens verksamhet enligt nyttjanderättsavtal med byalaget. Föreningen skall också vara aktiv i aktuella frågor som rör utveckling av bygden för kommande generationer. Detta gör man bland annat genom att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. BSHF dokumenterar också intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning till bygden i nutid och i gången tid. BSHF samarbetar med kommunala organ, föreningar och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulerar till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Allt för att öka kunskapen om bygden, dess natur och kultur samt dess historia, nutid och framtid.

Läs mer >

Nyheter

Vårens arbete igång

Måndag 13 januari  drog styrelsen, programgruppen och årsskriftens redaktionsgrupp igång arbetet för våren.  Det blir fortsatt praktiskt arbete med renovering av Silversmedens hus, bland annat byte av avlopp. I sommarprogrammet kommer det att bli en del nyheter, allt är förstås inte färdigplanerat ännu. 

Första medlemsaktiviteten blir årsmötet 21 mars, mer information om detta...

Läs mer >

Fähuset
silversmedens hus

Extra årsmöte med stadgediskussion

Lördag 2 november hade Blidö sockens hembygdsförening ett extra årsmöte för att ta ställning till en viktig stadgeändring. Eftersom föreningen ärvt silversmeden Yngve Bergers hus, tvärs över Bromskärsvägen sett från Båtsmanstorpet, måste ju skötseln av huset in i stadgarna. Efter diskussion enades medlemmarna om följande tillägg, en åttonde "att-sats" till stadgarnas ändamålsparagraf:

”att...

Läs mer >

Pehr Wallin föreläsning

Lyckad Budkavledag

Lördag 14 september bjöd på strålande väder när Blidö sockens hembygdsförening var värdar för årets Länsbudkavle. 53 hembygdsvänner från 16 föreningar deltog. De hämtades med buss i Norrtälje, fick frukost på Furusunds värdshus, bussades sedan till Blidös Sockenstuga där de fick lyssna till Gunnar Lind, författaren till Brända hemman, som berättade...

Läs mer >

Visa fler aktiviteter