Årsmöte 2020 den 25 april, per capsulam. p.g.a. coronapandemin

 

Årsmöte per capsulam.pdf

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 2020.pdf

Verksamhetsberättelse 2019.pdf

Årsredovisning 2019.pdf

Valberedningens förslag.pdf

Protokoll per capsulam fört vid årsmöte med Blekinge Hembygdsförbund lördagen den 25 april 2020.pdf


Editerad av: Inga-Britt Olsson (2020-04-12 13:46:24)