Om oss

Historik: Blekinge Hembygdsförbund bildades 1923 med ”uppgift att inom Blekinge bedriva och befrämja kulturmiljövård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att genom publikationer, föreläsningar och annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande organ för hembygdsrörelsen i Blekinge.”...

Läs mer >

Nyheter

ÅRSBOKEN 2020

Boken är ett verk av författaren och konstnären Björn Gidstam, Urshult. Den beskriver Blekinge i text och bild.

I samband med bokutgivningen kommer originalakvarellerna att ställas

ut och även försäljas.

Plats och tid: Utställningarna är inställda p.g.a. coronapandemin...

Läs mer >