Sevärdheter


Blackstads socken är rik på sevärdheter, här finns ett intakt kulturlandskap med mängder av naturscenerier, gamla bymiljöer och ett hänförande vackert odlingslandskap.
I socknen finns fornlämningar från alla tidsepoker, du kan få utförlig information om dessa i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. Där kan du söka efter fornlämningar i såväl Blackstad som i andra socknar.

På länken nedan hittar du fina bilder

http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3597277969/in/photostream

Förening:

Blackstads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-15 14:34:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Blackstads Hembygdsförening (2019-02-16 07:24:03) Kontakta föreningen