Blackstad HembygdsgårdHembygdsgården
Blackstad hembygdsgård består av den s.k Haghultsstugan, byggd 1790 och skänkt av Stig och Inga-Maj Johansson, Hultserum 1984.
Stugan polckades ner och uppfördes på en plats alldeles utanför kyrkogårdsmuren vid Blackstad kyrka. Stugan invigdes 1990, alltså 200 år efter byggnation och blev då Blackstad Hembygdsgård.
Hembygdsföreningen har också ett litet gårdsmuseum Svensborg, skänkt av Lilian och Sven Johansson, Lundaborg. Där finns en stor mängd snickarverktyg m.m.
Föreningen förfogar också över det gamla sockenmagasinet där föreningen förvarar en del äldre saker. Där finns också skålen till en dopfunt från 1200-talet och en så kallad pliktestock.
 
 
 

 

 
Förening:

Blackstads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-06 10:49:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Blackstads Hembygdsförening (2019-02-16 07:25:05) Kontakta föreningen