Styrelsen 2018

Ordförande: Vakant

Kassör: Leif Almgren

Sekreterare: Kerstin Ståhl

Övriga ledamöter: Gunilla Wannstedt,  Pentti Ståhl, Nils Larsson, Martin Ekström

Suppleanter:  Karl-Erik Skoging, Ulla Karlsson-Odell, Linda Jansson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter