Styrelsen 2020


Ordförande: Kjell Karlsson

Kassör: Jonas Karlsson

Sekreterare: Kerstin Ståhl

Övriga ledamöter: Ingrid Andersson, Gunilla Wannstedt,  Pentti Ståhl, Nils Larsson, Martin Ekström, 

Suppleanter:   Kristian Burö, Anne Olsson, Kri Henning, Malin Nilsson, Erik Aldehorn

Editerad av: kerstin ståhl (2020-03-12 19:21:39)