Styrelsen 2020


Ordförande: Kjell Karlsson

Kassör: Jonas Karlsson

Sekreterare: Kerstin Ståhl

Övriga ledamöter: Ingrid Andersson, Gunilla Wannstedt, Nils Larsson, Martin Ekström, 

Suppleanter:   Kristian Burö, Anne Olsson, Kri Henning, Malin Nilsson, Erik Aldehorn

 

Revisorer Anders Nordell och Christer Ungerdahl

Förening:

Bjurtjärns Hembygdsförening

Skapad av: kerstin ståhl (2015-04-16 11:16:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bjurtjärns Hembygdsförening (2021-05-16 20:33:50) Kontakta föreningen