Moln över nybyggarfamiljen


I början av 1770-talet blev tunga år för familjen, inte minst efter att Mårten, numera bonde med djurhållning, succesivt hade börjat brytas ned av lungsot. Trettondagshelgen 1774 avsomnade Mårten 52 år gammal.

Begravningen som skulle hållas i Nordmalings kyrka fick dock anstå till efter julhelgen, det vill säga fram till nästa kyrkobesök som inföll den 6 februari. Kyrkoherde Israel Lindal talade vid båren och utgick från Joh: 12:26, vilket på dåtida svenskt språkbruk löd: "Then mig tjenas han följe mig honom skall min Fader ära". Prästen skrev därefter i dödsboken att den avlidnes leverne varit "kristligt och stilla".

Brita blev därmed änka redan vid 44 års ålder och stod ensam att försörja och uppfostra nio bran. Trots alla umbäranden blev hon kvar på nybygget. Nio år efter Mårtens död beslutar hon sig att godta ett frieri vilket innebar att hon 1785 ingick äktenskap med den 24 år yngre drängen Olof Andersson, bördig från Övre Nyland.

Tre av sönerna, Anders, Jakob och Mårten övertog och delade upp hemmanet i tre delar. Det innebar att ytterligare byggnader blev uppförda och Bjurholm började växa till by.

Yngste sonen Gabriel Mårtensson blev nybyggare i Västerås, Bjurholm och senare Storsandsjö.

Förening:

Bjurholms Hembygdsförening

Skapad av: Karin Gulliksson (2019-01-21 14:38:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Gulliksson (2019-01-21 14:38:09) Kontakta föreningen