Viktigt skede i Bjurholms historia


Mårten Andersson och hans Brita påbörjar sitt nybygge genom att uppodla den bördiga marken på östra sidan om Öreälven.

Nybygget blev bokfört i Umeå sockens jordebok 1759, men det anses att Mårten började uppodlingen redan 1752 alt 1753. Under den tiden bodde han i en enklare jordkoja.

I historiebeskrivningen görs troligen att den första timrade stugan uppförde Mårten i närheten av hembygdsgården, men att den därefter flyttades till den plats där Jakob Jons gård stod d v s, numera Ringvägen där för närvarande Anders Sundling bor.

Nybygget fick namnet Bjurholmen efter en mindre bäverholme i älven. På 1750-talet fanns nämligen gott om bäver och bäver kallades på den tiden för Bjur, vilket i efterhand blev ortnamnet Bjurholm.

Nedströms Öreälven utgjorde Agnäs den närmast bokförda grannbyn och uppströms fanns bebyggelse registrerad i Örträsk.

Paret Mårten och Brita fick nio söner och fyra döttrar, varav fyra dog i späd ålder. I folkmun berättas att när yngsta pojken Gabriel föddes, vilket skedde ner på näset och Brita bar hem honom i sin uppvikta kjol, ska hon på frågan vad hon bar på svarat: "hä ä bara en harraong (harunge). Tydligen visste hon inte om barnet skulle överleva. Vid den tiden var det nämligen förenat med  "livsstraff" om eventuell misstanke om barnamord spreds i bygden och kom till kyrkans kännedom.

Förening:

Bjurholms Hembygdsförening

Skapad av: Karin Gulliksson (2019-01-21 14:29:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Gulliksson (2019-01-21 14:29:56) Kontakta föreningen