Färjkarlens stuga


Färjkarlens stuga från Agnäs är en av hembygdsområdets äldre byggnader. Riktigt hur gammal stugan är vet man inte med säkerhet med den torde ha uppförts under 1800-talets första hälft. Årtalet 1843 finns inristat i en stock i förskolan.

Det berättas att första färjkarlens anställdes i Agnäs redan 1823 och troligen är färjkarlsstugan från samma tidpunkt. Färjkarlen hette Axel Ludvig Strömberg och var född i Stockholm 1796. Har dog 1880 med efterlämnade makan Lovisa Tobiasdotter född 1812 i Stensvattnet och fortsatte med färjkarlsarbetet till mitten av 1880-talet då den första bron byggdes och färjan över Öreälven blev överflödig.

Stugan fanns emellertid kvar på färjbacken just där Öreälven böjer av mot öster strax uppströms älvbron. Åren 1950 flyttades stugan till hembygdsområdet där den sedan tjänstgjort som kaffestuga.

Uppe på taket finns en gammal vällingklocka från den första kyrkoherdebostället i Bjurholm. Vällingklockan som fått sitt namn för att den användes att klämta i när det var matdags för prästgårdens tjänstefolk. Den har således inget samröre med färjkarlens stuga från Öreälvens strand i Agnäs.

 

Image

Beskrivning: Färjkarlens stuga Fotograf: Okänd

 

Förening:

Bjurholms Hembygdsförening

Skapad av: Karin Gulliksson (2019-01-11 13:26:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Gulliksson (2019-01-21 13:42:24) Kontakta föreningen