Bjuråkers Hembygdsförening har blivit beviljade 2019-02-18, pengar till en förstudie totalt 149 589 kr.

Det är en ansökan om att genomföra en förstudie. Den ska kartlägga behovet av att ordna upp förvaring av textilier hos Hälsinglands hembygdsföreningar. Den ska även kartlägga om det finns några gårdar som skulle vilja och kunna delta i ett projekt där man ordnar bättre förvaring, tillgängliggör samlingen genom föreläsningar, digitalisering, utställning osv. Även att utveckla kulturarvet genom att anordna kurser, skapar produkter osv. Som sagt förstudien ska ta reda på om detta kan vara aktuellt för någon eller några föreningar. Bjuråker skulle kunna fungera som en mall eller testpilot. Om förstudien visar på att det finns ett behov och vilja skulle den kunna vara ett underlag för ett stort projekt där man genomför de här sakerna.

Förstudien kommer inte att ge några intäkter eller kostnader för Bjuråkers Hembygdsförening utan föreningen är ägare av förstudien samt att vi måste ligga ute med pengarna innan dom kommer från Jordbruksverket. Pengarna kommer gå till löner åt Sara Backström som är utbildad föremålsantikvarie och Linnea Eriksdotter som är utbildad konstvetare dom kommer arbeta 50% var under 2,5 månad med förstudien samt indirekta kostnader, resor och boende.

Det är ett leaderprojekt som finansieras av Utveckling Hälsingebygden och att projektet är finansierat av landsbygdsfonden och regionala aktörer (Region Gävleborg och leaderområdets kommuner).

 

 

 

Region Gävleborg
Leader

Förening:

Bjuråkers Hembygdsförening

Skapad av: Petra Gahm (2019-03-15 11:23:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Petra Gahm (2024-01-18 11:17:34) Kontakta föreningen