GDPR


De uppgifter Björnlunda Hembygdsförening har om medlemmar genom medlemsregister, används endast för föreningens egen verksamhet och utlämnas inte till utomstående.

Föreningen sparar ditt namn och adress i ett register som ordförande, kassör och sekreterare har tillgång till. Registret uppdateras en gång per år.

Förening:

Björnlunda Hembygdsförening

Ändrad av: Björnlunda Hembygdsförening (2020-10-19 19:41:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Björnlunda Hembygdsförening (2019-03-07 22:05:32) Kontakta föreningen