Initiativtagaren till Björnlunda Hembygdsgård, Philip Forsberg, bildade år 1931 Björnlunda Hembygdsförening. Till Eklunds hage som låg på kyrkans mark, flyttades på två år ett antal gamla byggnader. År 1933 invigdes hembygdsgården med en midsommarfest som också ordnades, liksom idag, för att få in pengar till hembygdsgårdens underhåll. På 1970-talet tillkom ytterligare ett antal gamla byggnader och på 1990-talet byggdes ett vagnslider. År 2010 byggdes en ny permanent dansbana och bakom logen ett förråd. År 2011 byggdes Lögarstugan, en dusch!

Den 11 maj 2019 byggdes ny gärdesgård från Soldattorpet fram till de nya grindstolparna. Sommaren 2018 kunde gärdesgårds gruppen inte utföra något arbete, då eldningsförbud infördes tidigt på sommaren. Att täppa gärdesgård innebär bl.a. att man eldar för att kunna mjuka upp gran vidjor som används vid byggandet.

I maj 2022 byggdes en ny gärdesgård utmed Eriksgatan, 107 meter, med kluvna slanor i senvuxen gran. Stör av ene och bunden med kluvna smågranar. Gärdesgården invigdes på Nationaldagen. Gärdesgården kompletterades i juni 2023 med 23 meter, från den nya grinden mot Hagvägen ner mot hagen bakom Sillboden.

Använd sök funktionen för att komma vidare till olika sidor, bland annat "Medlemskap", "Styrelse" m.m.

 

 


Förening:

Björnlunda Hembygdsförening

Skapad av: (2017-04-01 00:00:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björnlunda Hembygdsförening (2023-06-22 23:08:39) Kontakta föreningen