Välkommen till vår hemsida!

 Björkviks hembygdsförening fyller 96 år Äldst i Sörmland ” Björkviks hembygdsförening firade 90 år 2011″ och är därmed Sörmlands äldsta hembygdsförening. Jag ska berätta lite om de gångna åren. Den bildades på initiativ av Ernst Hermelin på Marieberg. Han blev för­eningens förste ordförande med stort intresse för arkeologi och historia. Han tog sig an den gamla kyrkoruinen från 1869, såg till att det röjdes från sly inn­anför murarna samt sökte pengar för konservering av torn och murar och lät bygga en klockstapel och ett alta­re, så att kyrkan kunde användas för gudstjänster. Björkvik fick sin första fornminnesinventering vid bl.a. Edeby, Valla, Rihagen och Tjärsta Östergård. Själv samlade han främst stenyxor, där de flesta idag finns på museet i Nyköping och gav svågern Robert Mörncr i uppdrag att skriva en bok om Björkvik. Den har sedan föreningen tryckt om två gånger och utgör en viktig källa till information om socknen. Han fick Friedel Eswein på Danbyholm att skänka parstugan Sörgölet och Birger Schenström på Valla att skänka ett markområde vid Grindtorp, dit stugan flyttades och blev hembygdsstugan. Den användes flitigt till uthyrning, och idrottsföreningen hade den som omklädningsrum, när fotbollsplanen låg vid Grindtorp. Bildarkiv1920 kom fotografen Jean Zeschke till Björkvik. Han tog många kort på män­niskor och gårdar. Efter hans död såg Valdemar Jansson som vaktmästare till att alla hans över 6000 glasplåtar räd­dades. Nils Eriksson framkallade alla dessa bilder, och studiecirklar ordnades för att identifiera korten. Materialet är idag mycket efterfrågat av släktfors­kare. Inflyttade som satt sin prägel på bygden På 1930-talet kom provinsialläkaren Per Hansson och prästen Erik Norrman till Björkvik. Båda fick stor bety­delse för föreningen och bygden. Per Hansson gav efter sin pensionering ut bl.a. boken Tre sockenbeskrivningar 1963 och sorterade arkivet från Vira bruk. Handlingarna placerades först i gamla kommunhuset i banklokalen, innan det nuvarande arkivet byggdes vid hembygdsstugan på 1980-talet. Erik Norrman kom att grunda Björkviks re­alskola och gav därmed många björk­viksbarn möjlighet till högre studier. På 1940-talet bildades i Stockholm Björkviksgillet av utflyttade björkviks-bor. En var journalisten Verner Vall, som skrev flera böcker med anknyt­ning till hembygden bl.a. Fru Märta på Hofsta och Björkviks ortnamn. 1955 avled Ernst Hermelin.

Text: Inger Bergqvist nuvarande ordförande

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter