Vårstädning

Vårens städning i Näsborgen och på slåtterängen kunde planenligt ske den 17 april. Med 13 deltagare i varierande åldrar. Med tanke på den senaste tidens torra väder eldade vi inte allt hopsamlat ris och kvistar på grillplatsen i borgen. Endast så det räckte till korvgrillning. På ängen fanns som vanligt spår efter vildsvin, men turligt nog i måttlig omfattning denna gång. Något att verkligen glädjas över var de mängder av blåsippor som kantade stigen vi gick. Och vi kunde också notera att vitsipporna för varje år blir alltfler på ängen.


Editerad av: Göte Harrström (2021-04-22 19:26:14)