Gods & Gårdar


I Björklinge finns flera större gods, vissa omnämnda redan på 1300-talet.

 

Sandbro 2015

Image

Sandbro en större herrgård och ett tidigare säteri vid den södra delen av Långsjön i Björklinge socken, Uppsala kommun

Gården ligger två kilometer sydost om Björklinge kyrka respektive 18 kilometer norr om Uppsala och är känd sedan 1296. Under 1300-talet var Sandbro sätesgård för Sandbroätten. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1700-talet. Några av Sandbros ägare, bland annat Johan Ihre ligger begravda i Sandbro gravkor i Björklinge kyrka.  Läs mer!

Den medeltida anläggningen Vid 1200-talets slut ägdes Sandbro säteri av en lagfaren man vid namn Torsten af Sandbro. Han var en av dem som skrev Upplandslagen. Hans son Styrbjörn Torstensson fick två söner, Torsten Styrbjörnsson och Greger Styrbjörnsson. Dessa båda söner dubbades till riddare och byggde sig varsitt stenhus. Greger Styrbjörnssons hus byggdes på 1350- talet, öster om nuvarande Sätuna herrgård, och finns idag kvar som ruin, den s k Gråmuren.

       
       

 


Sätuna 2013

Image

Sätuna ett gods i Björklinge i Uppsala kommun. Det är beläget vid norra delen av Långsjön i Björklinge socken, cirka 23 km norr om Uppsala. Betydande jordbruk. Söder om herrgårdsbyggnaden sträcker sig en lång dubbelradig allé. Gården ägs numera av Sätuna AB   

Historia Jesper Matsson Krus ärvde en av de fyra gårdarna i Sätuna by efter sin fader Matts Larsson (Kruse)som avled 1606. År 1613 fick han en av de andra gårdarna som förläning av Gustav II Adolf. Genom att senare köpa de två övriga gårdarna kom han så att bli ensam ägare till hela Sätuna.År 1641 lät Jesper Matsson Krus änka Brita De la Gardie (1581-1645), som hade gift om sig med Gabriel Gustafsson Oxenstierna, påbörja bygget av slottet i tre våningar, som finns avbildat i Erik Dahlberghs Svecia Antiqua et Hodierna. Slottet brann år 1700 och stod i stort sett obeboeligt i början av 1700-talet. Säteriet gick i arv till sonen Lars Kruus och sedan sonsonen Gustaf Kruus. Källa Wikipedia

Läs mer i Björklinge Hembygdsförenings årliga skrift "Förr & Nu" flera årgångar

Image
     
Sätuna en pärla på ...      

Närlinge 1961

Image

Närlinge var en by med 4-6 gårdar på medeltiden och har sedan dess ägts av flera släkter. Flera personer med anknytning till Närlinge återfinns i Sveriges historia.  Några exempel:   Johan Holm Leijoncrona hovskräddare åt drottning Kristina, Johan Ihre, Mathias Kruse, CG Olsson Närlinge, Karl Gustav Håstedt. Källa  Wikipedia

       
       

Läs mer i Björklinge Hembygdsförenings årliga skrifter årgång 1991, -92, -93

 


Fasma 2018

Image

Fasma Gård ligger i Fasma by i Tensta socken. Den omnämns tidigast 1316 i skrift. Fasma har  tillhört det närliggande godset Sätuna i Björklinge socken vid Långsjöns norra spets inte långt ifrån den dåtida befästningen Lindholmen. Det finns även ett gravfältet med resta stenar vid i Fasma från ännu äldre tider. Fasma Gård gjordes till herresäte av släkterna Oxenstjerna och Levenhaupt senare på 1500-1600-tal. Bilden visar Dagens huvudbyggnad uppförd 1951 efter den stora branden.   Läs mer i skriften "Förr & Nu" 2020 av ÅkeG 

 Image

 

 
Image

 

 
 
 
Image

 

Image

 

Boningshuset Magasin Äldsta huvudbygg Vinterbild

Ruin Lindholmen

Image

En ruin från en äldre sätesgård benämnd Lindholmen kan fortfarande ses vi Långsjöns norra del. Vid mitten av 1300-talet ägdes godskomplexet kring Långsjön av bröderna Torsten och Greger Styrbjörnsson af Lindholmen, de båda dubbades till riddare och byggde sig varsitt stenhus. Torsten lät bygga Nynäs, och Greger lät uppföra Lindholmen (som även tog upp gårdens namn i sitt namn).


Ruin Nynäs

Image

Nynäs låg på en flack udde, medan Lindholmen verkar ha varit en ö eller en halvö i Långsjön. Medan Nynäs upphörde att vara sätesgård redan under 1360-talet blev Lindholmen sätesgård för Gregers son Magnus, och efter arv, för riksrådet Nils Bosson (Natt och Dag). Lindholmen var bebott minst fram till 1433. Referens: KSN-2014-1327     

Läs mer i Björklinge Hembygdsförenings skrift "Förr & Nu" 1984, 1998 och 2014, eller PDF Ruin Lindholmen och Nynäs

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Åke Gustafson (2019-08-12 14:15:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åke Gustafson (2021-03-12 10:23:19) Kontakta föreningen