Profiler samhällsfunktioner


Personer som gjort sig mer eller mindre kända under 1900-talet fram till idag med anknytning till Björklingtrakten.

 

Polis

Knut Belin

 

!

 

!

 


Brandkår

Georg Åstrand

 

!

 

!

 


Samhällsplanering

Bengt Nilsson

 

!

 

!

 


Religion

Nedan personer som tjänstgjort som kyrkoherde i Björklinge kyrka.

Kyrkoherde är i dag namnet på en befattning som arbetsledande präst för ett pastorat inom Svenska kyrkan

Image

Pehr Petersson

Pehr Petersson född 1850 kontraktsprost i Björklinge 1850-1895. Gift med Maria Sophia Lychou 1938. Läs mer i skriften "Förr & Nu" 1994 av Anders Lindgren

ImageJ.H. Palmér

Johan August Palmér född i Säby 1844 senare kyrkoherde i Björklinge 1895-1918. Barnen Hanna, Sara och Karin växte upp i Björklinge.

Image

Hugo Odeberg

Hugo Odeberg med ursprung ifrån Åmål tjänstgjorde som kyrkoherde i Björklinge 1926-1933. Blev professor i exegetisk teologi vid Lunds Univeristet senare. Mycket intressant läsning finns i Riksarkivet. Se Länk

Image

Gunnar Hultgren

Gunnar Hultgren född i Eskilstuna levnad 1902-1991. Teologie doktor,kyrkoherde i Björklinge 1934-1941, biskop Visby 1947-1951 biskop i Härnösand 1951-1958, sedan Sveriges Ärkebiskop 1958-1967.

Image

Gert Borgenstierna

Gert Borgenstierna född i Stockholm levnad 1911-1989, kyrkoherde i Björklinge 1940-1950. Senare utnämnd till biskop i Karlstad 1956 som han uppehöll till 1976. Han utgav ett flertal skrifter i teologi.

ImageÖsten Hårdh

Östen Hårdh född i Ronneby 1905 kyrkoherde i Björklinge 1951-196. Flyttade åter till Ronneby 1961.

ImageNils Hällström

Nils Hällström kyrkoherde i Björklinge 1962-1972

ImageLars Ridderstedt

Lars Ridderstedt kyrkoherde i Björklinge 1972-1989

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Åke Gustafson (2020-05-04 19:40:56)