Profiler inom Kultur


Personer som gjort sig mer eller mindre kända under 1900-talet fram till idag med anknytning till Björklingtrakten.

 

Image

Bror Hjort Bror Hjorth (1894-1968) är en av de mest betydande och uppskattade konstnärerna i svenskt 1900-tal. Han växte upp i Dalboda i Björklinge socken ett par mil norr om Uppsala. Han fick en internationell skolning: 1919-1920 i Köpenhamn, 1921-1925 i Paris, som elev till den berömde skulptören Antoine Bourdelle, som i sin tur varit elev till Auguste Rodin. Bror Hjorth stannade kvar i Paris 20-talet ut och återvände först 1930 till Sverige. Bror Hjorth kom att bli målare i lika hög grad som skulptör. Han stora intryck av Bourdelle och Rodin, men han påverkades och inspirerades även av kubismen, folkkonst och afrikansk skulptur. Bror Hjorth intresserade sig särskilt för folkmusik vilket återspeglar hans motivvärld. Kombinationen av modernism och det folkliga frambringar ett unikt konstnärligt uttryck. Med sitt robusta formspråk och sina starka färger förmedlar hans konst livsglädje. Källa: Bukowskis

Image

Sune Nyberg (Marco) Född 1919, Björklinge, chaufför, trollkarl, P, UMB (orförande, hedersmedlem), SMC 1946 (förtjäntstecken). Marco gjorde sitt första offentliga framträdande 1944. 1946 började han arrangera egna föreställningar, som gavs under flera år. 1956 och 1957 åkte han runt med en amatörrevy och trollade. Fem somrar reste han med Varieté Colorado. 1980-1985 reste han som Cirkus Europas trollkarl, därefter en säsong med Cirkus Mustang och en med Cirkus Harlekin. Marco har ofta ställt upp i trolleritävlingar, vann första pris i blandat trolleri vid Svenska Mästerskapen i Örebro 1968, och han har ofta varit med i trolleriföreningars föreställningar. I Uppsala och dess omgivningar har Marco alltid varit en mycket efterfrågad underhållare. Marco var under sin aktiva tid en av Sveriges mest bokade trollkarlar. Källa: Magi arkivet

Image

Jan Utas . Johannes (Jan) Andreasson Utas föddes den 8 november 1905 i Gammal-Svenskby, Ukraina, Ryssland. Föräldrarna var lantbrukaren och byskrivaren Andreas Andreasson Utas och Anna Kristiansdotter. Han avlade folkskollärarexamen 1935. Kom till Sverige som 23-åring. Har verkat som folkskollärare i Höglunda, Nolmyra och Björklinge i Sverige under alla sina senare år. Jan Utas avled 1976. Egna verk:  Vi från stäppen. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1938.   Svenskbyborna : historia och öde från trettonhundra till nu. - Stockholm : Natur o. kultur, 1959. Ny utg. - Visby : Gotlands allehanda, 1982.   Ung främling. - Uppsala : Nyblom : [Stockholm] : [Seelig], 1961.  Lars Lövberg, svenskbybo : roman. - Björklinge : förf. - 1965.  Medförfattare till: Svenskbyborna 25 år i hemlandet : 1929 1/8 1954 : jubileumsskrift / [red. av Sigfrid Hoas och Jan Utas]. - Visby : Sylve Norrbys bokh., 1954.

Image

Frans Järnil Grundare av Björklinge musikskola, född 1908 i Dala-Järna. Kom till Björklinge 1944, avled 1985. Kantor, musiklärare och skollärare, ägnade senare i livet en stor del av tiden till att måla. Årsskriften Björklinge ”Förr och nu” år 1994 är till stor del en hyllning av två musikprofiler i Björklinge, Frans Järnil och Oscar Pettersson. Frans Järnil var skaparen av musikskolan och det rika musiklivet i Björklinge kyrka. Oscar Pettersson har räddat spelmansarvet från GåsAnders och andra spelmän i Björklingebygden.

Image

Roine Jansson är född 1952 i Björklinge. Före 20 års ålder var han gruvarbetare i Dannemora gruva, där han stannade i 3 år. Konsten lockade snart mer, och 1973 (vid 21 års ålder) kom Jansson in på KV:s (Kursverkamhetens) konstskola i Uppsala. 1974-76 gick han skulpturlinjen på Konstfackskolan i Stockholm. Under 1990-talet ledde Roine Janssons intresse för vallonernas roll i svensk historia till att han lärde sig franska och gjorde flera studieresor ner till gruvdistrikten i Belgien där han fick fina kontakter i den lokala fackföreningsrörelsen. I en serie stora målningar har han skildrat stålindustrin i framför allt Liège och Charleroi. Senare bosatt i Österbybruk

Image

Anders Falk med sina rötter i Björklinge. Född 15 april 1949 i Stockholm, är en svensk musiker, sångare, låtskrivare och landskapsarkitekt. Han är känd som medlem av duon Adolphson & Falk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Åke Gustafson (2020-04-19 18:30:52)