Profiler föreningsliv


Personer som gjort sig mer eller mindre kända under 1900-talet fram till idag med anknytning till Björklingtrakten.

 

Image

Hembygdsarbete J D Eriksson var också en drivande kraft i insamlingen av gamla bruksföremål från socknen. Föremålssamlingen förvarades till större delen i de båda museibodarna vid E4:an mitt emot kyrkan. (Föremålssamlingen är numera flyttad till Hembygdsmuseet och E4:an är numera väg 600).

Image

Hembygdsarbete Hjalmar Eriksson född år 1896 på gården Västervik i Söderbykarl. Från junli månad 1923 blev han ordinarie lärare i Björklinge. Föregångarens tid till hembygdsföreningen var ”Björklinge dagen” där Hjalmar var ordförande under 10 års tid.

Image

Hembygdsarbete Kantor F N Lindgren forskade i och skrev om kyrkans, skolans och fattigvårdens historia i Björklinge, anteckningar som nu finns bevarade i Björklinge kyrkas arkiv. Han gjorde också uppteckningar av folkmusik och samlade och skrev ned historier om gamla Björklinge-spelmän. Dessa uppteckningar och historier finns på Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala

Image

Hembygdsarbete. Sven Wallström född i Uppsala Sven har förutom Uppsala varit bosatt i Östhammar, Knutby och Björklinge. Han har samarbetat och drivit historiskt arbete i Björklinge mycket tillsammans med JD Och Hjalmar ovan.

 

Image

Anders Åhr

Anders Åhr en av bildarna till vår hembygdsförening. ...........

 

Image

Anders Lindgren

Anders Lindgren född och uppvuxen i Viksta där han också bott hela sitt liv. Framstående journalist som genom forskning och källstudier publicerat imponerande uppgifter om historien runt Viksta socken mm. Ett exempel är boken "Bara en bondsocken" mycket läsvärd. Anders bidrog också till att Björklinge HBF startades.

Image

J.G Borgenstierna

Johan Gabriel Borgenstierna född 1942 uppväxt i Björklinge, Uppsala och en tid i Karlstad. Fil.Mag i Historia, Statskunskap, Geografi och Nationalekonomi. Lärare 40år i Björklinge, suttit som ledamot i Uppsala kommun och kyrkofullmäktige Har ett stort intresse av jaktvård, fotografering och vår hembygdsförening där han bidragit med stora insatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Åke Gustafson (2020-05-17 14:45:06)