Profiler från förr


Flera namn figurerar, en del helt lokala andra mer kända, allt i från  "Jorund" på 1000-talet till idag levande personer som betytt något extra för vår bygd.

 

1000-tal

Gillaug & Jorund. Ristningar på en av runstenarna i Björklinge med texten: ”Gillaug lät hugga till minne av Jorund, sin son, som dog i Hedeby.” Modern Gillaug, som troligen var änka, hade alltså låtit resa stenen efter den döde sonen. Källa: Wikipedia 

1200-tal

Holmger Knutsson. Att Holger var son till den enligt annalerna 1234 avlidne Knut långe uppges i Sturla Tordssons (d 1284) "saga" om den norske konungen Håkan Håkansson. Johannes Bureus nämner i sin handskrift Sumlen Holmger:s kapell i Björklinge i Uppland, varifrån en skulptur av Holmger då flytttats till Björklinge kyrka. Källa

 

1300-tal
Torsten af Sandbro. Tillkomsten av Upplandslagen har kopplingar till Björklingetrakten och Sandbro säteri. En av de lagfarna män som deltog i upprättandet av Upplandslagen var nämligen Torsten af Sandbro. Lagkommittén leddes av Birger Persson, heliga Birgittas far. Källa: Europeana collections

1400-tal

Elin, änka efter riddaren Ragvald Filipsson ärver Sandbro gods med underliggande torp.

 


1500-tal

Image

Gustaf Vasa
"Ägnade sig åt ett ungdomligt idrottslif måtte han därjämte med lust hafva hängifvit sig; han deltog i vargskall, var »lustig» i sällskap med glada kamrater och dref med dem omkring i Uppsalas omnejd, där han synnerligt gärna besökte Kvarnebo samt Vänge och Björklinge prästgårdar."

Källa:  Gustaf Vasa ett 400-års-minne  Otto Sjögren

 

1600-tal
Image
Agneta Horn. Hon var dotter till fältmarskalk greve Gustaf Horn (1592–1657) och Christina Oxenstierna (1610–1631), dotterdotter till rikskanslern Axel Oxenstierna och svärdotter till Brita De la Gardie (Pontusdotter). Begravd i Sätuna gravkor. Källa: Wikipedia  Agneta Horns dagbok
 
Image

Fabian Wrede. Fabian Wrede var en Känd finländare 1641-1712. Gift med Brita Cruus, Landshövding i Viborgs län 1675 och i Uppsala län 1681. Friherre, kungligt råd, president i kommerskollegierna, och lantmarskalk, begravd i Björklinge kyrka

 
Gustaf Kruus af Gudhem. Friherre och överste. Gustaf Kruus var son till Lars Jespersson Kruus af Gudhem och Agneta Horn af Björneborg. Gustaf Kruus deltog dels i slaget vid Halmstad den 17 augusti 1676, dels i slaget vid Lund 1676 begravningsceremonin ägde rum den 6 november 1692 i Riddarholmskyrkan. Därefter transporterades kistan med den avlidne till Sätuna gravkor i Björklinge kyrka
 
Johan Leijoncrona. Född på Närlinge säteri i Björklinge, hovskräddare åt drottning Kristina, senare hovindendent och brukspatron på Närlinge och Untra i Söderfors. Begravd i Närlinge gravkor Björklinge kyrka. Källa:Wikipedia

 

1700-tal
Hugo Johan Hamilton. Svensk framstående militär, deltog i slaget vid Narva och Poltava, tillbringade 12år i rysk fångenskap. Begravd i Sätuna gravkor i sarkofag nr 19. Image på Wikipedia
 
Johan Ihre. Mycket framstående språkforskare och professor, född i Lund, uppvuxen hos sin morfar ärkebiskopen i Uppsala. Begravd i Sandbro gravkor i Björklinge. Imagepå Wikipedia

1800-tal 

Anders Ljungqvist. En spelman bosatt i Björklinge som gick under namnet ”GåsAnders. En Staty gjord av Bror Hjort står nedanför kyrkan. Image av John OlssonImage på Wikipedia

 

 

1900-2000-tal    Se Profiler i nutid

 
 
 
 
 
 
 
 
Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Åke Gustafson (2019-04-17 15:14:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åke Gustafson (2021-04-24 08:28:06) Kontakta föreningen