Sjö o vattendrag


Långsjön

Långsjön ovan är känd för sitt klara och rena vatten, vilket är ovanligt för en slättsjö som är omgiven av jordbruk och bebyggelse. Vattnet har en ovanlig kemisk sammansättning och får till 45% sitt vatten via grundvatten, vilket framför allt sker via Uppsalaåsen som ligger väster och söder om sjön. Genom den höga kalkhalten i vattnet kan man i sjöns östra del finna jordarten kalkgyttja, där det kalkrika vattnet och torvtillväxten tillsammans byggt upp denna jordarten  Kort film 2,5min

Enligt uppgift från Elisabeth Almgren sänktes Långsjön med ungefär en meter omkring 1870 (Almgren manus). Jämförelser av äldre kartor visar emellertid att Långsjön har haft ungefär samma utbredning under historisk tid som idag.

Referens:

Äldre Järnålder och medeltida bebyggelse vi Sandbro Raä314:1   Ivonne Dutra Leivas & Andreas Hennius


Velången

Image

Velången är en sjö cirka 30 kilometer norr om Uppsala i Uppsala kommun i Uppland och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 2,5 meter djup, har en yta på 1,78 kvadratkilometer och befinner sig 40 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Velångsbäcken. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön. Referens: Wikipedia


Björklingeån

ImageBjh 3104 - Fallet i Björklingeån vid Nyby såg sett från vägen år 1999.


 

Image

Ramsjön är en sjö i Björklinge socken Uppsala kommun i Uppland och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 2,1 meter djup, har en yta på 0,168 kvadratkilometer och befinner sig 46 meter över havet efter att ha sänkts 1930.


Image

Mossaren är en sjö i Björklinge socken Uppsala kommun och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 2,7 meter djup, har en yta på 0,0797 kvadratkilometer och befinner sig 40 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Velångsbäcken. Bild ovan från 1997. Referens: Wikipedia


Vissjön

 
 
Image

Vissjön

Mossen Vissjön som före den senaste sjösänkningen 1914 var en sjö, ligger väster om Uppsalaåsen, strax väster om Läby, längs länsväg C 600 cirka 25 km norr om Uppsala.

 

Bråbodamosse

Aloppebäcken

Aisjaur


 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Åke Gustafson (2019-02-24 13:26:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åke Gustafson (2020-10-23 20:56:53) Kontakta föreningen