Årsstämma den 25 mars 2018 i församlingshemmet


Björklinge hembygdsförenings årsstämma

Fotograf: JGB

Gåsandersbygdens spelmanslag underhöll som vanligt.

Fotograf:

Ordföranden Lennart Eriksson avtackar Johan Gabriel Borgenstierna och Uno Wallgren för deras arbete med "Björklinge Förr och Nu"och Ingrid Pettersson som varit föreningens sekreterare.

Fotograf: JGB

Årsmötesunderhållning var Anna-Karin "Ako" Nytell Odenberg och Anders "Gosse" Grotherus som sjöng och spelade "Thunman-Taube- Thörnqvist"

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Jan Rydenius (2019-02-14 16:34:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åke Gustafson (2019-02-25 12:50:50) Kontakta föreningen