Öppning av Sätuna gravkor 2 juni 2016


Öppning av Sätuna gravkor 12 juni

Vart tionde år öppnas Sätuna gravkor för underhåll och översyn. I år skedde detta i samband med gudstjänsten följt av ett besök av Grevinnan Agneta Horn, kvinnan som på 1600-talet styrde på Sätuna och lät bygga om Björklinge kyrka till sin makes minne. Magnus Kilvén spelade 1600-tals musik, Johan Gabriel Borgenstierna stod för historisk fakta och Lena Lubenow läste ur Agneta Horns egen dagbok.

De följande tio dagarna hölls gravkoret öppet med guidade visningar. Över tusen besökare kunde räknas in innan den 800 kilo tunga stenen lades tillbaka och ordningen återställdes.

Innan belysningen kommit på plats är det solens strålar som väljer vad man ser.

 

Grevinnan Agneta Horn (Lena Lubenow) läste ur sin dagbok och berättade om när hon lät bygga om Björklinge kyrka.

 

En kort andakt hölls av kyrkoherde Mats Thurfjell tillsammans med släkt och anhöriga.

 

Guidade visningar för intresserade åhörare.

 

Städat och klart för denna gången konstaterar Johan Gabriel Borgenstierna, Sätuna.

 

Med samlade krafter lades stenen åter på plats och nu får vi vänta i tio år innan den rubbas igen.
Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Jan Rydenius (2019-02-14 10:40:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Rydenius (2019-03-20 09:35:05) Kontakta föreningen