► Björklinge "NU"


Björklinge i Nu-tid

 

Björklinge, en pärla på Upplandsslätten.

Björklinge är ett litet samhälle c:a 20km norr om Uppsala. Tidigare var det en egen kommun men 1971 blev det en del av  Uppsala kommun. De flesta av invånarna pendlar idag framförallt till Uppsala för att få sin utkomst där. Björklinge har visserligen relativt många småföretag men endast en större, en träindustri. Invånarna c:a 5000 invånare har till stor del har växt upp i själva tätorten eller i landsbygden runt omkring, även om viss annan inflyttning också ägt rum. Boendet domineras av egnahems villor och är helt fritt från områden med stora hyreskaserner i betong.

Södra delen av Björklinge socken omfattar norra delen av Uppsalaslätten och Björklinge kyrka ligger där slätten slutar och skogen tar vid norrut. Nordväst om kyrkan utbreder sig Norunda härads allmänning, en storskog som ägs av 350 gårdar i häradets fem socknar, varav Björklinge är en. Norr om kyrkan sträcker sig åsen med sin tall- och granskog, men där finns också större bördiga jordbruksområden.

Den 17 oktober 2007 öppnades den nya motorvägen från Uppsala norrut mot Gävle, vilket innebär att ”Riksväg 13” inte längre går genom Björklinge tätort som den gjort i århundraden utan numera ca 4km öster om samhället.

Bilden ovan visar en del av samhället sett ifrån söder, väg 600 som passage längs åsen norrut med Långsjön till höger.   Foto Lennart Eriksson

Björklinge tätort ligger vid och på en mäktig grusås (rullstensås), och åsen har alltid varit Björklinges stolthet. Den reser sig ur Bottenhavet vid Billudden nära Gävle, sträcker sig skogsklädd, hög och mäktig från norr till söder. Det är samma rullstensås som i Stockholm kallas Brunkebergsåsen och i Uppsala Uppsalaåsen.  Åsen fungerar som en väldig vattenledare och vattenrenare, till ortens sjö benämnd Långsjön som i sin tur förser Björklinge m.fl. med friskt och rent vatten. Långsjön är 5 km lång i nord sydlig riktning och knappt 1 km bred och är alltså en källvatten sjö med mycket god vattenkvalitet.

Björklinge har också många föreningar varav sportklubben IRON är den största och som engagerar många spelare och supportrar inom flera idrotter.

Runt om Björklinge tätort ligger ett stort antal platser av både historiskt och nutidsintresse. Mycket finns att läsa i våra Årsskrifter "Björklinge förr o nu".  Se även ett antal namn i Björklinges ortsnamns register Länk 

Image


UNDERSIDOR

LÄNKAR

 

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-23 09:09:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björklinge Hembygdsförening (2020-10-23 20:50:56) Kontakta föreningen