► Museet


Hembygdsmuseet 

Museet och museiområdet har i hög grad blivit ett centrum för föreningens verksamhet. Där har många oavlönade dagsverken blivit nedlagda under årens lopp, men så har det också givit resultat!

Björklinge sockens museum är sedan 1985 inrymt i prästgårdens f.d. ladugård. Ladugården upphörde som sådan 1975 och stod därefter tom och utan djur fram till 1984, då en grupp pensionärer räddade den från rivning genom att renovera och bygga om den till museum.
Ombyggnaden blev klar sommaren 1985 och museet invigdes under högtidliga former av Uppsala läns dåvarande landshövding Ingemar Mundebo bland annat med utdelning av diplom och ständigt medlemskap i Björklinge Hembygdsförening till de sju som utfört arbetet.

Vid ombyggnaden försökte man ändra så litet som möjligt av ladugårdens inre och yttre. Så t.ex. är de två foderborden kvar. De delar naturligt in rummet i tre avdelningar och de används för att placera utställningsföremål på.
När ladugården en gång byggdes år 1906, använde man i stället för tegelsten stenarna från den nyss rivna norra delen av kyrkogårdsmuren - bogårdsmuren. När bogårdsmuren byggdes och stenarna släpades fram till den, vet vi inte.
Vi tror att den är medeltida och att det är björklingebor som släpat och byggt. Kyrkan är byggd vid sekelskiftet 1200/1300 och ligger på Björklingeåsen, som är en rullstensås.

 

Image

Ring eller skicka mail till Britt för att beställa tid  tel 0768  367620, Mail: [email protected] så visar vi museet. Museet är ett av de större och mest välordnade sockenmuseerna i Uppland!

 

 

Image

De 7 personer som lagt ned de flesta frivilliga arbetstimmarna på renoveringen av ladugården till vårt  museem. Från vänster främre raden: Gunnar Emanuelsson, Gösta Berlin, Tore Karlsson, Gunnar Wall, Svenning Carlsson och Ivar Olsson. Lars Ridderstedt saknas. Bild från: 1986
Sedan finns ett stort antal andra personer också som bidragit med många arbetstimmar, väl värda att nämna.
 
 
 
Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-01 20:20:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björklinge Hembygdsförening (2021-07-31 16:36:55) Kontakta föreningen