► Årsskriften


Den årliga skriften:  "Björklinge Förr och Nu"  

   

Hembygdsföreningen ger årligen (mars månad) ut skriften "Björklinge Förr och Nu" sen många år tillbaka.

I skriften avges verksamhetsberättelse samt artiklar om byar, gårdar, människor och händelser i Björklingetrakten, till exempel Sätuna säteri i 1999 års upplaga. På liknande sätt behandlar 1991 års upplaga Närlinge säteri och 1997 års upplaga Sandbro säteri. Dessa tre säterier är socknens största, historiska frälsegårdar, vilka samtliga också har gravkor i Björklinge kyrka.

Björklinge hembygdsförenings årsskrift för 2020 är den 44:e i ordningen av en imponerande samling. En innehållsförteckning över samtliga c:a 800st artiklar i alla årgångarna finns i följande register nedan.

 

Några exempel på flitiga författare till vår årliga skrift om och i Björklinge.

 

Image Image Image Image
Lars Ridderstedt   > 23 st artiklar      Gun Wallström >187st artiklar           Henrik Lovén   >23 st artiklar        Johan Gabriel Borgenstierna >67st artiklar
Image Image                                                                                                          
Bror R Eriksson> 18st artiklar
Lennart Eriksson >20st artiklar x x
 

Artikel-register finns sorterade på:

 

Skriften med den senaste utgåvan samt många äldre utgåvor av "Björklinge förr & nu" finns till försäljning. Kontakta Britt (076-8367620) så ombesörjer hon det hela på enklaste sätt! 

  • Pris 2020 års upplaga:   120kr
  • Pris 2019 års upplaga:   120Kr
  • Pris Äldre års upplaga:  100kr

 

 

 

 

 

Editerad av: Åke Gustafson (2020-04-02 20:15:22)