Museiföremål


Björklinge var ända in på 1960-talet en ren jordbruksbygd med sågverksrörelse som enda industrialisering. Alla de många hemtillverkade redskapen och föremålen av trä och järn från 1700-talet, 1800-talet och 1900-talets början speglar jordbrukssamhällets självhushåll. De flesta föremålen är tillverkade av människorna själva, av socknens hantverkare eller inköpta på marknader. Mycket få föremål från den tiden var industritillverkade.

Maskiner, redskap och föremål från 1900-talet med dess snabba tekniska utveckling finns självklart med i museets utställningar, men ett villkor som måste uppfyllas är att det är använt och i bästa fall även tillverkats i Björklinge.

Antalet föremål i museets vård är ca 2500 st noggrant och utförligt katalogiserade. 

Här följer några exempel:

Image

Interiörer från delar av museet.


Image

Personer från förr


Image

Lek o idrott

 

 

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Åke Gustafson (2014-11-04 20:18:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björklinge Hembygdsförening (2020-08-29 08:39:36) Kontakta föreningen