Museibyggnader


Museet består även av utrymme för fristående fem bodar, som ligger i nära anslutning till museets huvudbyggnad. Föreningen ansvarar även för en fattigstuga, den s.k. Skedmakarstugan, det rosa huset, som ligger kvar på ursprunglig plats intill Björklingeskolan. 

Image

Gränbyboden med humlestören. En spannmålsbod från storbonden och byggmästarens gård i Gränby ägd av Jan Matsson kallad "Gränbykungen. Boden har ett bomärke och årtalet 1748 inristat ovanför dörren och tillhörde samma gård som det gårdskomplex som monterades upp på Disagården. J.D. Eriksson tog vara på denna bod 1928 och som under en tid fungerade som bygdens museeum.

Image

Klockarboden med tillbyggd spillerhyvelbod flyttad från kyrkskolan till nuvarande plats 1969. Har tillhört klockarens bostad och använts som visthusbod. Spår efter sädesbingar och saltlake visar på detta.


 

Image

Tiondeboden Ett äldre stort spannmålsmagasin som tillhört och skänkts av prästgårdsarrendatorn Edvard Karlsson. Magasinet har tre bottnar och fick sin plats hos hembygdsföreningen 1973


Image

Rotskärssmedjan

 


Image

Skedmakarstugan placerades till nuvarande plats någon gång på 1800-talet som bostad åt skedmakare Eriksson och hans gumma. Blev senare plats för Björklinges telefonväxelstation 1911, då med tretton abbonenter.   Läs mer i Björklinge HBF årliga skrift  år 1979


 

Editerad av: Åke Gustafson (2019-11-22 13:24:10)