► Björklinge "FÖRR"


 

Sockennamnet Björklinge, som 1314 skrevs Birklinge, anses ha samband med det fornsvenska trädnamns-kollektivet birke, som helt enkelt kan översättas med björkdunge. Socknens namn var ursprungligen endast beteckningen på prästgården men sen på hela socknen Björklinge som ligger 2 mil norr om Uppsala.

Åsen har alltid varit Björklinges stolthet. Den reser sig ur Bottenhavet vid Billudden nära Gävle, sträcker sig skogsklädd, hög och mäktig från norr till söder. Det är samma rullstensås som i Stockholm kallas Brunkebergsåsen och i Uppsala Uppsalaåsen.  Sorgligt nog har de talrika grustäkterna gjort djupa och oreparerbara sår i åsen. För femtio år sedan kunde man ännu vandra på åskrönet från byn Åsby vid Björklinges gräns i söder till Läby by i norr, men det är omöjligt idag. Grustag och bebyggelse hindrar.

Kreatursskötsel, jordbruk och skogsbruk har varit Björklingebornas huvudnäringar sedan forntiden. Bygden har en dokumenterad historia från flera större gods och gårdar. Tex finns det många kända personer  förknippade med godsen Sandbro, Sätuna och Närlinge. Dessa tre säterier var socknens största frälsegårdar, vilka samtliga också har sin gravkor i Björklinge kyrka.

Björklinge och den närliggande socknen Viksta slogs samman till Björklinge Storkommun 1952. Men redan 1971 upphörde den som självständig och blev en del av Uppsala kommun.

Det finns mängder av material inom ortens vår Hembygdsförening och andra källor som beskriver hur livet hos människorna tedde sig förr i Björklinge med omnejd, från 1000-talet fram till idag.

Från att ha varit en livlig ort med all biltrafik från södra till norra Sverige genom samhället och tämligen god service i frågan om butiker, bank o polis mm har orten sedan 1971 förändrat karaktär till en pendlarort. Uppsala kommun har valt att reducera bostadsbyggandet till i stort sätt noll. Många födda och uppväxta i Björklinge samt utifrån kommande berövas därför möjligheten att bosätta sig här vilket gör att servicegraden på handel och tjänster också har reducerats.

UNDERSIDOR


Björklinge ligger i ett område som är rikt på fornlämningar från forntiden (kokgropar, gravar, lösa föremål etc.).  17 runstenar är kända. Av dem är 14 helt eller delvis bevarade i dag. Läs mer!

 

 

Övrigt

 

 

Upphört / avvecklat i Björklinge

 • Storkommunen Björklinge-Viksta´s kontor stängt 1971
 • Bostadsbyggande nästan stängt av Uppsala kommun
 • 8st lanthandlare / butiker stängda
 • 4st skolor stängda
 • 2st bensinstationer Esso och Gulf stängda
 • 2st sågverk, Ramsjö och Åstrands m.fl. stängda
 • 2st Bagerier stängda
 • 2st Skräddare + sömmerska stängt
 • 1st cykelverkstad stängd
 • 1st Motell o värdshus stängt
 • 1st Bankkontor stängt
 • 1st Polisstation stängt
 • 1st Postkontor stängt
 • 1st Vägverkets underhållsdepå stängd
 • 1st Biograf stängt
 • 1st Textilfabrik stängd
 • Bryggeri o fiskbilar försvunna
 • Riks 13 = E4 stängt av vägverket
 • mm. mm

Går det framåt eller var det bättre förr...?

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: (2015-09-15 17:48:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björklinge Hembygdsförening (2020-10-23 20:52:00) Kontakta föreningen