Kyrkor mm.


Religion i Björklinge

Religionsutövandet i Björklinge har naturligtvis dominerats av den Kristna Statskyrkan, även om samma tro i mindre skala har utövats i både en Missionskyrka och Filadelfiaförsamling på orten.

Tjänstgörande kyrkoherdar senare tid återfinns på annan sida Image

Björklinge Kyrka

Image
Björklinge Kyrka ligger just där Uppsalaslätten övergår i skogsbygd, på åsens sluttning och var ursprungligen en gråstenskyrka, förmodligen anlagd i början av 1300-talet. Den var försedd med trätunnvalv. vilka under 1400-talets första hälft ersattes med stjärnvalv av tegel. I mitten av århundradet försågs valven med kalkmålningar. Medeltidskyrkans vapenhus låg i söder. Runt 1470 förlängdes kyrkan västerut.  Foto: AG 2021
Läs mer. i bok LIBRIS-458279 av Bengt Ingemar Kilström Image
 
 

 

Image

Tillhörande klockstapeln byggd 1827 av Olof Hedlund, från Malmen ett torp nordost om Sätuna. De två klockor som hänger i tornet härrör från 1500-talet. Storklockan göts i Stockholm 1513 med en inskrift med om Sankt Botolf. Foto: AG 2021

Läs mer i skriften "Förr & Nu" 1978 av Lars Ridderstedt 

 

 

 

 

 


Björklinge Missionskyrka

Image

Skuttunge-Björklinge Missionförsamling

Missionsförsamlingen i Björklinge har liksom många andra upprinnelsen i den våg av väckelserörelse som gick genom landet i andra halvan av artonhundratalet. Ärkebiskopen höll visitation i Björklinge och uppmanade folket att vara försiktiga ifråga om kringvandrande lekmannapredikanter år 1879. I slutet av 1800-talet bildades en missionsförsamling och 1887 stod missionshuset klart.

Läs skriften "Förr & Nu" 1979 för en detaljerad redogörelse av Gun Wallström.


Image

Nolmyra missionshus i den stora översvämningen1924. Idag är huset en privatbostad.

   

 

 


Björklinge Filadelfia

Image

Björklinge Filadelfiaförsamling

Filadelfia Björklinge är en fristående pingstförsamling i Björklinge, 20 km norr om Uppsala. Församlingen grundades som en utpost till Vendels pingstförsamling 1946 och blev en helt självständig församling 1961.
Foto:AG 2019

 

 

 

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: (2015-09-26 11:31:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björklinge Hembygdsförening (2021-05-23 19:18:11) Kontakta föreningen