Läby


LÄBY

Läby är fortfarande en liten ort med c:a 250 invånare 5km norr om Björklinge tätort men Läby förekommer i handlingar redan på 1300-talet. Det talas tidigt om en Lars i Läby. Orten har haft stor betydelse som knutpunkt genom tiderna, inte minst genom att det i byn Läby har funnits ett skjutshåll, det vill säga ett ställe där resande har haft möjlighet att byta hästar, få skjuts med mera. 

 

PÅGÅENDE NYBYBYGGNAD i LÄBY 2022

Image

15 nya tomter bebyggs

 

Svunna tider

Johan Lundin Lanthandlare, fotograf, spelman mm.

Image

Johan Lundin född 1849 i Björklinge började tidigt att spela fiol tillsammans med GåsAnders och andra. Det finns ganska säkra uppgifter som säger att Johan Lundin också drev handelsbod här i Läby mellan åren 1882-1887. Johan flyttade sedan till Funbo 1887, där han var verksam som både lanthandlare, sockenpolitiker och spelman.

Johan var också en skicklig fotograf och har efterlämnat en stor mängd glasnegativ som Björklinge släktforskarförening och andra fått ta del av. Se bilder från förr i länken nedan. Vi är tacksamma om någon kan kommentera bilderna. Johan avled 1929 i Funbo.

Länk till bilder

 

 

 

Läby gästgiveri i Läby 2001

Image

Bilden ovan visar Läby Gästgiveri 2001 innan rivning och flytt till Enhörna i Södertälje kommun.

Läby gästgiveri har haft stor betydelse i ett avseende. Här har funnits rum för övernattning, krog samt samlingssal för häradstinget i Norunda härad, till vilket Läby hörde förr.I en kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 utlystes en entreprenadsauktion om fånghus vid Tingsstället  Läby Gästgivaregård i Björklinge socken till Norunda Härads innevånare.   Källa: Wikipedia m.fl. 

Gör en sökning Läby på Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1820 för intressant läsning.


 

Bärgningsbilen i Läby tjänstgjorde 1948-1972

Image 
En CCKW Importerad från Tyskland registrerad som C 2240 och ombyggd till bärgningsbil efter 2:a världskrigets slut. Biltypen en 2 1/2 tons 3-axlad terrängbil tillverkades i över 500 tusen exemplar och gjorde tjänst i både Tyskland och Korea under kriget. Bilen på bild tjänstgjorde som bärgare vid Läby Bilverkstad under åren 1948 - 1972 och finns fortfarande bevarad, dock i ett något förfallet skick.

 

 

 

Bensinstationen Shell förr.

Image

Bilden ovan är kopierad ifrån Imperial.

Finns det någon som har bilder och eller kan berätta mer om denna bensinstation i Läby? Hör gärna av er till någon i vår styrelse eller ansvarig för vår Hemsida. Den nedlagda Shellstationen som innehöll restaurangen 3-Snäckor och utrustad verkstad    Läs mer om bensinstationens historia

 

 

 

Förening:

Björklinge Hembygdsförening

Skapad av: Åke Gustafson (2023-01-31 10:17:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åke Gustafson (2024-04-01 11:07:22) Kontakta föreningen