Carl Edvin och Augusta Jonsson, Rydet

Carl Edvin och Augusta Jonsson, Rydet
Carl Edvin Jonsson med hustrun Augusta, Rydet Hällingsjö utanför huset som byggdes på 1940-talet. Kortet är taget i slutet av 1950-talet. Det är nu på 2000-talet rivet och efter gårdens försäljning har uppförts hyreshus.