Bygdevandring Grönhult-Limmerhult-Klåddegärde 2019


Bygdevandring Grönhult-Limmerhult-Klåddegärde 27/4 2019

En vandring som gick i/gränsar till Sävedals härad - Bollebygds härad - Vättle härad.

Ett stort tack till Anders Fors som guidade oss genom en fantastisk vandring!

 

Textinformation: Anders Fors
Samtliga färgfoto: Malin Svanberg Eliasson, där inte annat anges.

Image
Kartan visar vår vandring. Siffrorna är ungefärliga och hänvisar till bilder från vandringen. Start och mål vid röda pilen.
Karta från Eniro.

Image
Dämmet 1906. Vykort från Anders Fors

Dämmet byggdes på 1800-talet av Carl Johan (Ingman) Manderfelt för att reglera vattennivån vid Slusskvarnen vid Drottningtorget i Göteborg. Nuvarande utseende är från början av 1900-talet

(Manderfelt verkade vara en spännande person, Wikipedia skriver:
Ingman studerade i Åbo och Uppsala och kom till Stockholm, där han blev medlem av Utile Dulci, skrev vers och politiska broschyrer samt några år tjänstgjorde i kansliets utrikesexpedition. 1775 blev han legationssekreterare i Dresden, 1776 vice kommissionssekreterare och 1777 chargé d'affaires i Sankt Petersburg, där han genom högt levnadssätt råkade i skulder och begick olika olagligheter, varefter han rymde till Norge och antog namnet Manderfelt. Härifrån och senare från Köpenhamn hemsände han spionrapporter, vilka 1790 belönades med full amnesti för hans brott och med tiden lantråd. Samtidigt fungerade han dock även som spion för dansk räkning. År 1799 återvänd till Sverige, fortsatte Manderfelt utan större framgång sina försök att spela en roll som politiker och författare, bland annat utgav han 1811-12 veckotidningen Den oväldige granskaren.)

Dämmet
1. Dämmet 2019. 

Vi startade vid Dämmet i Elfsborgs län och följde ån mot Götheborgs och Bohus län.

Image     Image
 

Image
Stigen längs med Mölndalsån. Ån användes till att fiska i, bl a ål, och för timmerflottning. Vid ån kan man få syn på strömstaren om man har tur, den såg vi tyvärr inte på vår vandring.

Image
Fantastiska stenmurar

Image
2. Kvarnrester vid Grönhults gård

Image

Image
Grönhults gård

Image
3. Rester efter Limmerhults kvarn och såg.
Image
Nedströms.

Limmerhults kvarn var fram till 1725 en skattekvarn men övergick sedan till kronan. En skattekvarn var en kvarn för vilken ägaren var skyldig att betala skatt och ägdes vanligtvis av skattebönder.

1726 kallades kvarnen Olof Sågares vilket skulle kunna tyda på att det även legat ett sågverk här. 1819 kallades den Olof Perssons eller Limmerhults kvarn. Kvarnen hade då två par stenar och ägdes av Carl Olsson. Kvarnen såldes 1892 till M.E. Delbanco som drev oljeslagerirörelse i Mölndal och de tillverkade linolja, linkakor och linkakmjöl.

(Källor: Det gamla Göteborg och Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929 (Projekt Runeberg))
Image
Limmerhults kvarn och såg. Enligt Bertil Larssons bok Hindåsbygden i tid och rum är mannen på bilden den siste mjölnaren Johan Karlsson. Bild från Monica Månsson (Aspving).
Image
Limmerhults kvarn och såg. Den siste mjölnaren Johan Karlsson. Bild från Monica Månsson (Aspving).
 
4. Limmerhults skola
Image
Klassfoto från Limmerhults skola. Foto från Monica Månsson (f Aspving)
Image
Klassfoto från Limmerhults skola. Foto från Monica Månsson (f Aspving).
Image
Ytterligare ett klassfoto från Limmerhult. Foto Monica Månsson (Aspving).


Image
5. Från Limmerhults såg gick vi uppför Sågliderna, förbi flera gamla sportstugor. Vissa av dem hade kvar sitt ursprungliga utseende, andra var uppdaterade till modernare snitt och många var också utbyggda. Flera av sportstugorna ägdes från början av idrottsföreningar i Göteborg.

Örgryte Vinteridrottsklubb anordnade t ex år 1916 skidtävlingen "Tomtepokalen"  från Hindås till Göteborg. Deltagarna tog då tåget till Hindås och åkte sedan skidor, på landsvägen, till Göteborg.

Image
6. Vår guide för dagen: Anders Fors (i mitten)

Image
Väl uppe på höjden hade vi en fantastisk utsikt över Älmhult.

Image
Slalomvägen mfl

Image

Image
Karta, upprättad 1841, över Limmerhullt (stavat med 2 L). Karta från Lantmäteriets historiska kartor via Anders Fors.

Image
Vykort från Anders Fors


Image
7. Från Limmerhult har man utsikt över både västra och östra Nedsjöarna, Stockagärde, Turisthotellet mm

Image

Image
Hindås Limmerhult 1952. Foto: Stig Sjöstedt, bild från Christer Wallén via Anders Fors.

Image
Limmerhult. Karta från Eniro

Image
8. Limmerhults gård med anor från 1700-talet, vissa delar förmodligen ännu äldre.

Image
Information från adelsvapen.com

Image

Image
Karta, upprättad 1841, över Klåddegjerde. Karta från Lantmäteriets historiska kartor via Anders Fors.

I Klåddegärde bodde bl a hemmansägare och slöjdaren Carl Fredrik Andersson ”Hårda-Karl”. På 1960-talet arrangerades ”Hårda Karls vandring" från Göteborg via Sågliderna till Brännås i Hindås av Erik Sandblad.

Image
Klåddegärde - Brännås. Notera att den gamla skid-/slalombacken som hade lift och var i bruk ända in på 1980-talet.
Karta från Eniro

Image
Klåddegärde

Image
9. Klåddetjärn. I tjärnet har tre fynd efter vikingaskepp (från ca 1000-talet) gjorts. På en tomt i närheten har man funnit en vikingagrav och i området har det också hittats en grönstensyxa från stenåldern. (Info från Fia Adler-Sandblad).

Image
Klåddegärde 1911. Familjen Johan Alfred Börjesson (f.1872), Alma Josefina och 6 barn. Foto från Margareta Nilsson via Anders Fors.

Image
Sportstugan på Lilla Brännåsvägen. Vandringssällskapet som tidigare ägde stugan kom från Floda. Naturistmålningen tillhör stugan och är från slutet av 1930-talet. Foto: Anders Fors.

Image
10. I bl a Klåddegärde finns det vackra fägator bevarade.

Image
Slåtter i Klåddegärde. Foto från Margareta Nilsson via Anders Fors.

Image
Margaretas pappa och farfar i såget. Foto från Margareta Nilsson via Anders Fors.

Image
Margaretas pappa spelar dragspel för sommargäster. Kanske spelar han Limmerhults gammelpolska?
Foto från Margareta Nilsson via Anders Fors.

Image
11. Tillbaka på Limmerhultsvägen konstaterar vi att här låg skytteföreningens gamla dansbana. Två betongpelare finns fortfarande kvar.

Image

Image
Limmerhultsvägen i Hindås. Elon Andersson Klåddegärde vid tömmarna och Börjesson bak på lasset. Vykort från Anders Fors.

Förening:

Björketorps Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Malin Svanberg-Eliasson (2019-04-28 13:08:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Malin Svanberg-Eliasson (2019-05-16 06:37:20) Kontakta föreningen