Projekt från jordbruksverket och Leader Gute

Föreningen har ett projekt från Jordbruksverket och Leader Gute som heter: Björke socken-generations- och konferensmöten Gotland. Det är installation av projektor och duk samt högtalaranläggning för att kunna utnyttja bredbandet som församlingen dragit in.

Utveckling Björke socken – Generations- och konferensmöten

Projektets syfte är att kunna utveckla Björkegården till en mötesplats för alla. Inflyttning av unga personer med barn har skett de senaste åren och en del av projektet syftar till att göra Björke socken attraktiv med aktiviteter som också intresserar nyinflyttade. I och med bredbandsutbyggnaden i socknen finns nu möjlighet att med tekniska medel kunna ge ökade möjligheter med inspiration och underhållning vid olika möten. Björkegården blir efter projektets slut en attraktiv mötesplats för alla åldersgrupper, vilket i sin tur stärker sammanhållningen i bygden

Idag känner många på landsbygden att det är staden som är centrum och som de mesta resurserna. Med utbyggd teknik kan invånarana på landsbygden på ett enkelt sätt i grupp följa de regionala politiska besluten och diskutera dessa.

Ungdomar och barn i socknen kommer med projektet att erhålla nya aktiviteter som filmvisning, LANspel.

Föreningar och organisationer hyr även Björkegården och det blir nu än attraktivare när de kan utnyttja ny teknik.

Björkegården blir sålunda en mötesplats för alla.

Investeringar i projektet är:

Projektor, duk och högtalaranläggning samt mikrofoner för videokonferenser.

Projektet  ligger i Landsbygdsfonden och insatsområde 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter och målet 2.3.1 Bidra till att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/mötesplatser.

Finansieras av Leader Gute och Landsbygdsprogrammer, Jordbruksverket

Invigning av den nya tekniska utrustningen i Björke kyrka och och Björkegården söndagen den 13 maj klockan 11.oo

Här med inbjudes ni till invigning av den nya tekniska utrustningen i kyrkan och Björkegården

Vi kommer även att uppmärksamma Hembygdsföreningens 35 års jubileum

Vi börjar kl. 11,00 med Mässa och invigning av det nya högtalare systemet i kyrkan

Där efter fortsätter vi i Björkegården där vi bjuder på lunch (Kaijpsoppa, kaffe)

Invigning av utrustningen i Björkegården

Föredrag kommer att hållas av representater från förbundet, pastoratet och socknen.